انتشارات کلک ازادگان


اثار دبی فورد / اسلاید شیروبلاگ

کتابهای توصیه شده:
1- چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
ترجمه گیتی خوشدل
نشر پیکان
2-هدیه نوشته اسپنسر جانسون
3-چه کسی پنیر مرا جابه جا کرد
نوشته : اسپنسر جانسون
4-کاربرد هوش و فکر
نوشته: ژوزف مورفی
5-استاد عشق(زندگینامه دکتر محمود حسابی)
6-بابای دارا و بابای نادار
نویسنده:رابرت کیوساکی،شارون لچتر
مترجم:دکتر عبدالرضا رضایی نژاد
نشر: فرا